AcadeMedia AB

EN MODELL FÖR FRAMTIDENS SKOLA

AcadeMedia är utbildningsföretaget som tagit på sig rollen att utveckla skolsystemet och vara en förebild, både i Sverige och utomlands. ”Vi ska vara ledande när det gäller kvalitet, resultat och nytänkande. Vår tillväxt på över tio procent det gångna året visar att vi är på rätt väg, säger AcadeMedias vd Marcus Strömberg.

Utbildning är nyckeln till människors utveckling och ett konkurrenskraftigt samhälle. AcadeMedia utbildar varje år mer än 160 000 människor på sina förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar.

– Att ansvara för en så viktig del av samhällsbygget är det största förtroendet du kan få. AcadeMedia drivs framåt av en stark vision om att utveckla hela utbildningssystemet och vara en förebild, både i Sverige och internationellt, säger AcadeMedias vd Marcus Strömberg.

Digitalisering är ett nyckelord för att lyckas med ambitionen.

– Vårt starka fokus på digitalisering handlar om innehåll och effekt, hur vi kan skapa möjligheter för bättre lärande med hjälp av digitala verktyg, säger Marcus Strömberg.

Marcus Strömberg menar att digitaliseringen ger nya möjligheter för lärare att utveckla mötet och samspelet med varje elev. Digitala verktyg kan också underlätta arbetet med inkludering och delaktighet.

– Vi är övertygade om att lärarbristen, och föräldrars och elevers digitala liv, kommer att driva utvecklingen mot nya utbildningsformer. Redan idag har vi lärare som når ut med sin undervisning till tiotusentals följare via YouTube, säger Marcus Strömberg.

En av AcadeMedias viktigaste uppgifter är att ta tillvara på den inre gnista och drivkraft som finns hos varje elev.

– För att alla ska nå målen med sin utbildning krävs ett bra systematiskt kvalitetsarbete. Inom AcadeMedia utgår kvalitetsarbetet från AcadeMedia-modellen, en egenutvecklad och unik modell som vi under året har tagit till nästa nivå, med ett ännu tydligare fokus på att utveckla undervisningen, säger Marcus Strömberg.

Inom delar av AcadeMedias vuxenutbildning och inom delar av gymnasieverksamheten handlar uppdraget till stor del om att elever och studerande ska bli anställningsbara direkt efter utbildningen.

– Sverige utvecklas starkt samtidigt som arbetskraftsbristen och flaskhalsarna på arbetsmarknaden är stora. Vi vill göra Sverige till en förebild när det gäller lärlingsutbildningar där vi har en svag tradition. Företagen har förlitat sig på staten som utbildare, säger Marcus Strömberg.

En annan stor utmaning i Sverige är integrationen.

– Det är en utmaning som till stor del kan lösas genom utbildning. AcadeMedia har under många år skapat och utvecklat en bred plattform för att bidra till integrationen inom alla delar av utbildningssystemet. Denna plattform börjar i förskolan och fortsätter hela vägen genom grundskolan och gymnasieskolan till vuxenutbildningen, säger han.

Under verksamhetsåret har AcadeMedia förvärvat det tyska förskoleföretaget Stepke som med sina sju vanliga förskolor, och tre mobila förskolor, mer än fördubblar Acade­Medias verksamhet i Tyskland.

– Vi vill expandera utomlands och har ett antal nystarter planerade i Tyskland. Vi ligger enligt plan både när det gäller tillväxt och marginal i hela koncernen, vilket är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Marcus Strömberg.

Efter verksamhetsårets slut förvärvades utbildningsföretaget Vindora som har starkt fokus på yrkes- och lärlingsutbildningar, bland annat Praktiska Gymnasiets 33 gymnasieskolor.

Marcus Strömberg

Vd AcadeMedia AB

AcadeMedia AB

AcadeMedia är norra Europas största fristående utbildningsaktör med verksamheter i Sverige, Norge och Tyskland. Företaget har 15 000 medarbetare på drygt 600 förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildningar med totalt 160 000 elever.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka