Aros Kapital

SNABB OCH ENKEL FÖRETAGSFINANSIERING

Aros Kapital är ett kreditmarknadsbolag inriktat på företagsfinansiering. Med fakturaköp, företagskrediter och leasingtjänster för små och medelstora företag utgör Aros det komplement till storbankerna som företagen behöver för att kunna växa.

Aros Kapital grundades 2004 och en av grundarna var företagets nuvarande vd och delägare Daniel Güner. 2014 erhöll bolaget kreditmarknadstillstånd från Finansinspektionen och 2015 investerade Mellby Gård Intressenter i bolaget. Därigenom fick Aros Kapital en finansiell styrka som sedan dess medgett en kraftig tillväxt.

”Nyckeln till Aros framgångar ligger i att vi hittat en nisch för små och medelstora företag som behöver finansiering. När de av olika anledningar inte finansierar sig fullt ut via sin storbank kommer vi in som ett komplement”, säger Daniel Güner.

Aros Kapital kan ta risker med snabba beslut i situationer där storbankerna antingen är för långsamma eller helt enkelt säger nej till krediter. Det möjliggörs genom effektiva processer som innebär snabbhet och enkelhet för kunden i kombination med en noggrann kontroll över kreditriskerna.

”Det handlar inte om att göra vinst på företag i kris. Det finns oerhört många fall då ett friskt växande företag behöver snabba temporära lösningar på finansieringen, och det är vi experter på”, fortsätter Daniel Güner.

Fakturaköp med fullt övertagande av kreditrisken är en av Aros många tjänster. Här finns också olika lösningar för företagskrediter samt leasing av utrustning och maskiner. Allt sker med hjälp Aros olika egenutvecklade it-system som är skräddarsydda för uppgifterna. Det innebär en effektivitet som kommer kunden till gagn i form av jämförelsevis förmånliga villkor. Aros kreditförluster var 1,2 procent av omsättningen under 2017.

Aros huvudsakliga affärsmodell är att leverera finansieringstjänster via aktörer på internet såsom Fort Knox och Lendo. Företaget agerar även direkt mot kund, men hittills har ingen publik marknadsföring behövts.

”I dag är Aros Kapital ett komplement till storbankerna. Men vi utökar vårt utbud kontinuerligt, senast med leasing, och företagen uppskattar vår snabbhet och transparens. På lite sikt kan vi mycket väl vara ett förstahandsval”, säger Daniel Güner.

– Daniel Güner, VD

Aros Kapital har huvudkontor i Göteborg och har drygt 30 anställda. Kontor finns även i Stockholm och Örebro där de egna it-systemen utvecklas.

År 2017 var omsättningen 108 miljoner kronor. Under 2018 beräknas omsättningen bli cirka 150 Mkr.

Aros Kapital är även anslutet till Riksgäldens insättningsgaranti.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka