ÅRET I KORTHET

» Mellby Gårds totala omsättning uppgick till 6 miljarder kronor (12 miljarder inkluderat andel i intressebolag). Resultatet, EBITDA, uppgick till 1,5 miljarder kronor.

» Dotterbolaget Cale gick samman med franska Parkeon och bildade den nya koncernen Flowbird med en global marknadsandel på 70 procent avseende parkeringsterminaler. Mellby Gårds ägande i Flowbird är efter affären cirka 23 procent. Mellby Gårds representant i styrelsen är Johan Andersson.

» Under året ökade Mellby Gård sitt innehav i KappAhl med ytterligare 9 procent. Mellby Gård äger därmed strax under 30 procent i KappAhl.

» Mellby Gård ökade i september 2017 ägandet i börsnoterade AcadeMedia till 21 procent i samband med att EQT avyttrade sitt innehav. Mellby Gård blev därmed den största enskilda ägaren i AcadeMedia och Anders Bülow har efter det tillträtt som ordförande.

» I juni 2018 förvärvades herrkonfektionsföretaget Oscar Jacobson varvid Mellby Gårds vice VD Thomas Gustafsson tillträdde som ordförande i bolaget.

» Strax innan verksamhetsåret började slogs det sedan 2003 helägda Flash ihop med Dea Axelssons och bildade Lund Fashion, ett bolag där Mellby Gård har möjlighet att hantera flera koncept inom damkläder. Flash har 75 butiker i Sverige och tre butiker i Danmark medan Dea Axelssons har 25 butiker i Sverige.

Börja skriva och tryck på Enter för att söka